Mirjam Zaat

Hieke van Til

Thijs van der Vossen

Marlies Verkuijlen

Bestuurssamenstelling 

Voorzitter: Marlies Verkuijlen; Email: marlies.verkuijlen@xs4all.nl

Tel.: +31(0)623388011

Secretaris: Janny de Bakker; 

Email: jannydebakker@gmail.com

Tel.: 020-6975238

Penningmeester: Geertrui van Gorkom;

Email: geertrui@vangorkomexecutive.com

Tel.: +31(0)636368677

 Geertrui van Gorkom

Janny de Bakker

Marieke Hunze