Stichting PaL is in 2016 opgericht. 

 

Jaarverslag 2016

Stichting PaL Play and Learn

In 2015 begon een aantal enthousiastelingen activiteiten om de ontwikkeling van kinderen in townships in Zuid-Afrika te ondersteunen. Er werden samenwerkingspartners gezocht in Zuid-Afrika, oriëntatiebezoeken afgelegd en er werd geld ingezameld en donateurs geworven.

Op 17 juni 2016 werd de initiatiefgroep een officiële stichting die werd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 856476080. Een aantal initiatiefnemers van het eerste uur vormen het bestuur: Marlies Verkuijlen is de voorzitter, Janny de Bakker de secretaris en Geertrui van Gorkom de penningmeester. PaL werkt samen met een aantal ervaren trainers: Hieke van Til, Mirjam Zaat, Thijs van der Vossen en Marieke Hunze.

De website www.palsouthafrica.com ging in 2016 de lucht in. De doelen van stichting Play and Learn:

De toekomst van kinderen in townships verbeteren:

 • Ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van kinderen, zodat ze zich kunnen redden in de Zuid-Afrikaanse samenleving

 • Stimulering van taalontwikkeling

 • Stimulering van creatieve ontwikkeling

 • Motivering tot leren en blijven leren

 • Inrichten van een stimulerende leeromgeving voor kinderen

   

Wat deden we in 2016?

Vooronderzoek in Zuid-Afrika wees uit dat het scholen en trainen van de professionals, die met de kinderen werken, de meest effectieve manier is om de ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. We werken daarvoor nauw samen met NorSA Community Care, een Zuid-Afrikaanse NGO. NorSA heeft als doel het verbeteren van de situatie van gezinnen die te maken hebben met HIV, aids, tuberculose en/of extreme armoede. NorSA maakt dit concreet door het opzetten van kinderdagverblijven en kindertehuizen en door te voorzien in gaarkeukens, door het zoeken van pleeggezinnen en het oprichten van jeugd– en gezondheidscentra. PaL ondersteunt op verzoek van NorSA bij het verbeteren van het educatieve aanbod in hun kinderdagverblijven en de naschoolse opvang.

Activiteiten die PaL in 2016 uitvoerde in samenwerking met NorSA

Drie trainers van PaL verzorgden in oktober 2016 een training voor de 22 professionals op 3 locaties (Wellington, Sandhills en de Doorns). In totaal werken deze mensen met meer dan 300 kinderen van 0 tot 18 jaar.

Trainers van PaL gaven voorbeeldlessen en werkten samen met de professionals plannen uit om de activiteiten met de kinderen creatiever en effectiever te maken. Voor een verslag van deze training zie verslag training oktober 2016 op onze website.

 

Voor de training werden materialen gekocht in Nederland en in Zuid-Afrika. Deze zijn achtergebleven in de centra en worden daar gebruikt.

 

PaL betaalde ook een deel van een nieuwe activiteiten-container in Sandhills, een township waar NorSA tot nu toe alleen een container voor het uitdelen van maaltijden had. Zo kunnen kinderen ook bij slecht weer aan activiteiten deelnemen. De mutsen en jassen kunnen uit nu.

 

NorSA gaat in 2017 samenwerken met Amazing Brainz, een Zuid- Afrikaanse organisatie, die een nieuw programma gaat invoeren in de voorschoolse groepen, gericht op het stimuleren van de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Vanaf 2017 gaat PaL samenwerken met Amazing Brainz om ook de creatieve ontwikkeling te stimuleren.

 

In Nederland zijn een aantal presentaties over het werk van PaL en NorSA gegeven om fondsen en donateurs binnen te halen. Fondsen zijn nog niet gelukt, dat blijkt moeilijk te zijn voor een beginnende stichting, maar individuele donateurs hebben ruim bijgedragen aan de kosten van de stichting. Ook kregen wij een royale gift van Stichting Curious.  

 

Financiën

Gelijk met dit jaarverslag kunt u in de jaarrekening lezen hoe het  PAL financieel is vergaan. De eerste trainingen in Zuid-Afrika zijn uitsluitend gefinancierd op basis van particuliere donaties.

Lessons learned in 2016

In Zuid-Afrika

 • Alle professionals zien het nut van een meer creatieve benadering, de praktijk vereist een lange adem

 • Kinderen observeren en dan bedenken wat je verder kunt aanbieden, is moeilijk. Aandachtspunt voor 2017.

 • Leren gebruiken van waardevol restmateriaal (karton, dozen, stokjes, wol, touwtjes etc)

 • Materialen moeten worden aangevuld en bijgehouden

 • Contact met Amazing Brainz is waardevol en nodig

In Nederland

 • Contacten met fondsen en donateurs opbouwen

Plannen voor de toekomst

Vanaf januari 2017 stuurt PaL regelmatig praktische ideeën op, die de professionals in hun groepen kunnen uitvoeren. Vanuit NorSA en Amazing Brainz ondersteunen medewerkers deze uitvoering.

Het contact met Amazing Brainz wordt geïntensiveerd: bij het bezoek in najaar 2017 en via mail/Skype; gekeken moet worden hoe PaL de benadering van Amazing Brainz aanvult en hoe professionals deze twee benaderingen kunnen integreren.

Vanaf 2018 gaan we twee bezoeken/trainingen per jaar doen, elk voor- en najaar met twee trainers, ondersteund door mensen van het bestuur.

De fondsenwerving in Nederland wordt uitgebreid.

Stichting Play and Learn

Mauritskade 24

1091 GC Amsterdam

Info@palsouthafrica.com

www.palsouthafrica.com

IBAN: NL69 TRIO 0391 1913 57

In de onderstaande link vindt u het jaarverslag van 2019. 

In de onderstaande link vindt u de downloadversie van het jaarverslag van 2018.

In onderstaande link vindt u de downloadversie van het jaarverslag van 2017 en het financieel overzicht van datzelfde jaar in PDF

In de twee onderstaande links vindt u de jaarrekening en het jaarverslag van 2016