Financiering

 

Stichting PaL heeft geen personeel in dienst. Tot nu toe is alle inzet van bestuur en medewerkers pro deo. Ter voorbereiding van het projectplan hebben één bestuurslid en drie medewerkers van Stichting PaL op eigen kosten (reis, verblijf en arbeidstijd) de opvangprojecten van NorSA bezocht en overlegd met de leiding van NorSA.

 

In december 2015 is met succes een Kerstinzameling onder vrienden en kennissen gehouden om een onderwijsmethode voor de kinderen van NorSA aan te schaffen. Eenmalige en vaste donaties zullen een belangrijk deel van de inkomsten van PaL blijven uitmaken. Zie ook onze webpagina: 'Donaties'

 

Pal is actief op zoek naar fondsen en sponsoren. Bij fondsen die passen bij de activiteiten die PaL in haar doelstellingen heeft geformuleerd heeft PaL een aanvraag gedaan en zal Pal dat blijven doen.

Een prachtige donatie in september 2016 van Stichting 'The Curious Foundation' in Amsterdam heeft de uitvoering van het eerste deel van het Projectplan mogelijk gemaakt.

 

PaL onderzoekt mogelijkheden om inkomsten te verwerven met sponsoractiviteiten op Nederlandse scholen.

 

Als u interesse heeft in de begroting van Stichting PaL kunt u contact opnemen met de penningmeester. In januari 2017 zal de financiële verantwoording over het boekjaar 2016 gereed zijn.

 

Onze donateurs ontvangen twee keer per jaar een nieuwsbrief. Daarnaast ontvangen zij een uitnodiging voor onze jaarlijkse presentatie in november.

Voor groepen en bedrijven kunnen wij deze interactieve presentatie ook op locatie verzorgen.