Donaties

 

Stichting Play and Learn (PaL) zoekt donateurs. Wij zijn blij met eenmalige bijdragen, u kunt ons ook met periodieke overschrijvingen ondersteunen.

U kunt uw bijdrage voor Stichting PaL overmaken naar:

 

IBAN REKENINGNUMMER : NL69 TRIO 0391 1913 57

T.N.V.: STICHTING PLAY AND LEARN (PAL)

 

Stichting Play and Learn (PaL) heeft een ANBI-status. U kunt, onder bepaalde voorwaarden, uw eenmalige of periodieke giften aftrekken in uw aangifte Inkomstenbelasting.

 

Een gift is een periodieke gift als:

  • u de gift samen met Stichting PaL schriftelijk hebt vastgelegd

  • u regelmatig (minstens eenmaal per jaar) bedragen overmaakt

  • deze bedragen steeds even hoog zijn

  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achtereen overmaakt

  • Stichting PaL u geen tegenprestatie levert voor de gift.

 

Voor het vastleggen van een periodieke gift gebruikt Stichting PaL de daarvoor bestemde formulieren op de website van de Belastingdienst.

U kunt hierover contact opnemen met de secretaris van Stichting PaL :

e-mailadres: jannydebakker@gmail.com of tel. 020-6975238