IMG_3718.jpg

ANBI-status Stichting PaL

 

Stichting Play and Learn (PaL) is door de Nederlandse Belastingdienst erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Als ANBI hoeven wij over uw gift geen belasting te betalen en als schenker kunt u onder bepaalde voorwaarden fiscale aftrek toepassen. De overheid verlangt dat erkende ANBI's bepaalde informatie via internet bekend maken. Die informatie vindt u hieronder.

Op de site van de Belastingdienst staat een overzicht van erkende ANBI's.

 

 

ANBI-informatie Stichting PaL

 

Naam: Stichting Play and Learn (PaL)

 

RSIN: 856476080

 

KvK: 66277442

 

Contactgegevens: zie webpagina 'Contact'

 

Samenstelling bestuur (namen en functies): zie webpagina 'Ons Team'

 

Beloningsbeleid: zie webpagina ' Wat doen wij' - Statuten 4.8: 'De leden van het bestuur hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Aan de leden van het bestuur kan geen loon worden toegekend.'

Stichting PaL heeft geen personeel in dienst. Tot nu toe is alle inzet van bestuur en medewerkers pro deo. Ter voorbereiding van het projectplan hebben één bestuurslid en drie medewerkers van Stichting PaL op eigen kosten (reis, verblijf en arbeidstijd) de opvangprojecten van NorSA bezocht en overlegd met de leiding van NorSA.

 

 

Doelstelling Stichting PaL: zie webpagina 'Wat doen wij?'

 

Beleidsplan: zie webpagina 'Wat doen wij' - 'Vierjarenbeleidsplan'

 

Verslag uitgeoefende activiteiten: zie webpagina 'Blog' en webpagina 'Wat doen wij' - 'Project' - 'PDF'

De eerste fase van het projectplan is in de tweede helft van oktober 2016 in Zuid-Afrika uitgevoerd. De medewerkers van PaL deden daar in 'Blog' verslag van. Na terugkeer heeft Stichting Pal verslag van deze activiteiten gedaan.

U vindt een pdf van dit verslag (in het Engels) op de website : zie webpagina 'Wat doen wij' - 'Project' - 'PDF'

 

Financiële verantwoording: zie webpagina 'Wat doen wij?' - 'Jaarverslag'